Sitene Ekle     Mobil     Künye     İletişim
    | Anasayfa |   | Foto Galeri |    | Video Galeri |    | Yazarlar |    | Forumlar |   | Firma |
..:: Hayırlı Günler ::..

» Hak Dini Kur’an Dili Yeniden Basıldı
» 2016 Yılı Görevde Yükselme Sınav Duyurusu
» Diyanet 2016 Murakıplık ve Vaizlik Sınavı
» Din İşleri Yüksek Kurulundan Açıklama…
» Engelli dünyaları "Kur'an" ile aydınlanıyor
Enfal:63 Kalpleri Birbirine Isındıran Yalnızca ALLAH'tır == Kenzü’l-Ummâl:3-17 İslâm, güzel ahlâktır.
Font Boyutunu Büyüt Font Boyutunu Küçült Yazıcı Dostu Bu Haberi Arkadaşınıza Gönderin
2014 Yılı Umre Görevlisi Seçimine İlişkin Kriterler Belli Oldu...2014 YILI UMRE ORGANİZASYONUNDA KAFİLE BAŞKANI, DİN GÖREVLİSİ VE BAYAN İRŞAT DİN GÖREVLİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL İÇİN KRİTERLER BELLİ OLDU.


Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 yılı umre mevsiminde de Başkanlığımız ve Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında umre turu düzenleyen seyahat acentaları organizasyonlarına katılacak vatandaşlarımıza dini konularda rehberlik yapmak üzere kafile başkanı, din görevlisi ve bayan irşat din görevlisi görevlendirilecektir.Bu Haber 507 Defa Okundu ve 0 yorum eklendi.

2014 Yılı Umre Görevlisi Seçimine İlişkin Kriterler Belli Oldu... haberi

Diyanet 2014 Yılı Umre Görevlisi Seçimine İlişkin Kriterler Belli Oldu... Dini haberini okuyorsunuz.


Buna göre;

 

A) Kafile Başkanı Olarak Görevlendirileceklerde;

 

1)  Mesleki bilgisi yeterli,

2)  Beşeri münasebetlerde başarılı,

3)  Sevk ve idare kabiliyetine haiz,

4)  Va’z  ve irşat yeteneğine sahip,

5)  Tilaveti düzgün,

6)  Çalışmalarında özverili ve uyumlu,

7)  Daha önce görevlendirildiği hac ve umre hizmetlerinde başarılı,

8) Halen Uzman ve daha üstü sayılan görevlerde çalışanlar ile hac ve umre’de daha önce din görevlisi olarak görev yapmış 4 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu İmam-Hatip ve Kuran Kursu Öğreticisi (Erkek),

9) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

 

B) Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

 

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında fiilen çalışanlardan (sözleşmeli personel dahil) ;

1) Başkanlıkça 2011, 2012 veya 2013 yılında yapılan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümüne katılmış olmak,

2) Başkanlık teşkilatında 01/01/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

4) Umreye 4 defadan fazla gitmemiş olmak , (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

5) 2013 yılında hac ve umre organizasyonu ile yurtdışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

6) Başkanlıkça açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

7) Müracaatını, bağlı bulunduğu müftülüğe katıldığı MBSTS sınav sonuç belgesini iliştirerekEk-1 dilekçe ile 22/11/2013 tarihine kadar yapmış olmak,

8) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,

 

Halen Müezzin-Kayyım, İmam-Hatip ve Kur’an Kursu Öğreticiliği (erkek) görevlerinde çalışan görevlilerden % 40 tecrübeli% 60 tecrübesiz olmak üzere müracaat edenlerden puan sıralamasına göre il müftülüklerine verilen kontenjan sayısında en yüksek puandan en düşük puana göre tekliflerin yapılması,

 

C) Bayan İrşat Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

 

1) Başkanlıkça 2011, 2012 veya 2013 yılında yapılan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümüne katılmış olup, halen Kur’an Kursu Öğreticiliği (bayan) görevinde çalışan,

2) Halen İl Müftü Yardımcısı, Vaiz ve Eğitim Uzmanı (bayan) görevlerinde çalışanlardaMBSTS şartı aranmayacaktır.

3) 2013 yılında hac ve umre organizasyonu ile yurtdışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

4) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

5) Umreye 4 defadan fazla gitmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

6) Başkanlık teşkilatında 01/01/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

7) Başkanlıkça açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

8)  Müracaatını, bağlı bulunduğu müftülüğe katıldığı MBSTS sınav sonuç belgesini iliştirerekEk-1 dilekçe ile 22/11/2013 tarihine kadar yapmış olmak,

9) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,

İl müftülükleri; müracaat eden İl Müftü Yardımcısı, Vaiz ve Din Hizmetleri Uzmanı (bayan) görevlerinde çalışıp müracaat edenlerin tamamının, Kur’an Kursu Öğreticilerini ise müracaat edenlerden MBSTS puan sıralamasına göre verilen kontenjan sayısında sisteme girerek tekliflerinin yapılmış olması şartları aranmaktadır.

 

Takdir edileceği üzere, hac ve umre organizasyonlarının başarısı önemli ölçüde kafile başkanı, din görevlisi ve irşat görevlilerinin isabetli seçimine ve onların özverili çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle, kafile başkanlarının teklifi, İl Müftüsünün başkanlığında ilçe müftülerinin de yer alacağı bir komisyon marifetiyle yapılacaktır. İl ve ilçe müftülerimiz; söz konusu görevlilerin teklifinde çok hassas davranacaklardır. Buna göre teklifi yapılan personelin; bilgi, vakar, kuruma bağlılık, performans, başarı, hizmet ve sorumluluk anlayışı ile vatandaşlarımızın teveccühünü kazanıp Başkanlığımız umre organizasyonuna kayıtlarda katkı sağlayanlar dikkate alınacaktır. Bunun için de, umre organizasyonundaki kafile başkanlarının teklifinde il müftülerinin, teklif gerekçelerini ve başarı durumlarını formun açıklama bölümüne birkaç cümle ile yazmaları gerekmektedir.       

 

En az 30-40 kişilik grup oluşturmuş bulunan din görevlilerimizden geçerliliği olanBaşkanlıkça yapılan MBSTS sınavlarından birisine katılmış bulunan personelinmüftülüklerimizin teklifi ile gruplarının başında görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.

Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımızın dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır.

 

Buna göre;

1-         İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan personelin, il müftüsü veya vekilinin başkanlığında, ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak istişare ve değerlendirme sonucu tespit edilerek belirlenecek personelin bilgileri görevlendirmelerine esas olacak sıralamaya göre; http://hac.diyanet.gov.tr adresinden,“Umre Program”ının “Umre Görevli Teklifleri” bölümünden girilecektir.

 

Söz konusu programa girilen bilgilerin programdan alınacak bilgisayar çıktısı il müftülüğünce tasdik edilerek 28/11/2013 tarihi mesai bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

2-         Teklifi yapılan personelin fotoğrafları scannerda 4x6 cm, 75 piksel/inç ebadında jpeg formatında taranarak programa aktarılacaktır.                                                                               

3-         Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, onların mutlaka umrede görevlendirilecekleri taahhüdünü taşımayacaktır.

4-         Başkanlığımızın her kademesinde görev yapan ve geçmiş yıllarda hac ve umre hizmetlerinde başarılı olmuş personel, ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça re’sen görevlendirilebilecektir.

 

 

Ergün YÜCEL

Başkan a.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür V.

 

 

İSTENİLEN BELGELER       :

 

1adet vesikalık fotoğraf.

 

2- Geçerlilik süresi 01/01/2015 tarihine kadar olan yeşil, gri veya bordo çipli pasaport.(Geçerlilik

süresi 1 yıl olan elektronik olmayan çipsiz pasaportlar da geçerlidir.)

 

NOT : 1) Pasaportların üzerine etiket yapıştırılarak bilgileri yazılmış ve pasaportun ön kapağının iç kısmına adet fotoğraf taşmayacak şekilde zımbalanmış olacak.)

 

               2) 2013 yılı umre organizasyonu Ramazan ayında Suudi Arabistan makamları tarafından vize alınamaması sebebiyle il müftülüklerinin yapmış olduğu tekliflerde isimleri bulunanlardan onayı alınıp Suudi Arabistan’a görevli olarak gidemeyen Kafile başkanı, din görevlisi ve bayan irşat görevlilerinin 2014 yılı umre organizasyonunda görev almak istemeleri halinde tekliflerinin yapılarak bilgilerinin sisteme girilmesi ve istenilen belgelerin29/11/2013 tarihine kadar Başkanlığa gönderilmesi. (2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilenler ile grup toplayarak umreye gidemeyen din görevlileri hariç)

 

               3) 2013 yılı hac organizasyonunda görev almak üzere seminere katılanlar ile asıl veya yedek olarak planlamaları yapıldığı halde hacca gidemeyen kafile başkanı, din görevlisi ve bayan irşat din görevlilerinin organizasyonda görevlendirilmemesi durumunda müteakip yıllar için bir hak iddia edemeyeceği hususu yer alması sebebiyle ; adı geçen görevlilerin 2014 yılı umre organizasyonunda görev almak istemeleri halinde tekliflerinin yapılarak bilgilerinin sisteme girilmesi ve istenilen belgelerin 29/11/2013 tarihine kadar Başkanlığa gönderilmesi.

 

               4) Kafile başkanı olarak teklif edilenler için istenilen belgeler 29/11/2013 tarihine kadar Başkanlığa gönderilecektir.

 

               5) Diğer personelin belgeleri ise mülakat sonucuna göre bildirilecek tarihte istenecektir.

 

 

                             MÜRACAAT DİLEKÇESİ İNDİRDiyanet Etiketler : 2014 yili umre gorevlisi secimine iliskin kriterler belli oldu

- 2014 Yılı Umre Görevlisi Seçimine İlişkin Kriterler Belli Oldu... Dini Haberler, İmamların Sesi
Okuyucu Yorumları

Habere Toplam 0 yorum eklendi.Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Gençlerimiz ve gençliğimiz, sanal ortamlarda ve popüler kültü...

Görmez: Camiler, üniversiteler doğurdu - ( 2013-06-07 16:48:07 )
Sözleşmeli diyanet personeli köyde görev alacak! - ( 2013-06-09 00:38:46 )
Diyanet,Yaz Kur'an kurslarını kamu spotuyla tanıtacak - ( 2013-06-09 00:41:36 )
Yaz Kur’an Kurslarına Kayıtları Başladı - ( 2013-06-19 11:45:20 )
Diyanet o camide içki içilip içilmediğini açıklayacak - ( 2013-06-24 00:21:50 )
Diyanet’ten ‘Biber gazı' açıklaması - ( 2013-06-24 23:40:30 )
15 il, 32 ilçe müftüsü mahkeme kararıyla görevine iade edildi - ( 2013-06-28 00:14:38 )
  Haberler
 
ÖSYM, 2014 yılı sına...
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2014 yılı sınav takvimini belirledi.ÖS...
0 Yorum Eklendi
Cumhuriyet Çalışma G...

Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulun...
0 Yorum Eklendi

Yeterlik Sınav Sonuç...

Diyanet işleri Başkanlığı'nın Yeterlik Sınav Sonuçları YEĞİTEK Tarafından Aç...
0 Yorum Eklendi

Diyanet'ten 11 madde...

Diyanet'ten il müftülerine gönderilen yazı ile imamlara yerel seçim ...
2 Yorum Eklendi

Türkiye Diyanet Vakf...

2013-2014 Öğretim Yılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Türkiye Diyanet V...
0 Yorum Eklendi

İmamlıktan Müezzinli...

İmamlıktan Müezzinliğe geçmek isteyen  Diyanet personeline müjde... ...
9 Yorum Eklendi

Trafik Canavarı Boş ...

Trafik canavarı bir din görevlimizi ve ailesinden bizden yine aldı.Antalya'da iki oto...
3 Yorum Eklendi

Nejat Uygur hayatını...

Efsane tiyatro sanatçısı Nejat Uygur tedavi gördüğü hastanede saat 19.45...
0 Yorum Eklendi

Kur’an Kursu Öğretic...
Başbakan Yardımcısı ve Diyanet'ten Sorumlu Devlet Bakanı Bekir Bozdağ “Kur’a...
2 Yorum Eklendi
30 Marta Ne Kadar Ka...

Diyanet personeli için 30 mart a kadar izinler durdurulmuştu!.. 30 mart a ne kadar kald...
1 Yorum Eklendi

  Son Eklenen Haberler
 

» Anasayfa
» Fotogaleri
» Video

» Anasayfa
» Fotogaleri
» Video

» Anasayfa
» Fotogaleri
» Video

» Anasayfa
» Fotogaleri
» Video